Handige tips bij een ontslag met vaststellingsovereenkomst

Krijgt u binnenkort te maken met een ontslagprocedure? Is er sprake van reorganisatie binnen het bedrijf? Heeft u misschien al een vaststellingsovereenkomst ontvangen of is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden? Tijdens een ontslagprocedure komt u direct in een emotionele en heftige situatie terecht. Logisch dat u dan niet altijd weet wat uw plichten en rechten zijn. Daarom geven wij een aantal handige tips bij een ontslag met vaststellingsovereenkomst.

1.    Zet nooit direct een handtekening

Als een werkgever met een ontslagvoorstel komt, is het soms zeer aantrekkelijk om direct te tekenen. Misschien heeft u geen zin in extra stress door onderhandelingen en wilt u er gewoon snel vanaf zijn. Teken echter nooit meteen. Zolang u het contract niet ondertekent heeft, blijft u gewoon in dienst. Dan gebeurt er niks. U mag er dus gerust even over nadenken en hulp inschakelen. Bovendien is het eerste concept van de vaststellingsovereenkomst pas het begin. Er valt altijd over te onderhandelen.

2.    Hoe hoog moet de ontslagvergoeding minimaal zijn?

Bereken ook de ontslagvergoeding waar u minimaal recht op heeft. Door middel van een stevige onderhandeling kunt u de vergoeding vaak verhogen. Ga daarom nooit direct akkoord, maar bekijk waar u recht op heeft en wat de werkgever er voor over heeft om u te ontslaan.

3.    WW-proof

Als u ontslagen bent, heeft u in principe altijd recht op een WW-uitkering. Soms zien we echter dat de vaststellingsovereenkomst incorrect is opgesteld, hierdoor kan het onmogelijk zijn om nog een uitkering aan te vragen. Controleer daarom altijd of de overeenkomst WW-proof is.

4.    Lees het Sociaal Plan goed door

Als er sprake is van een reorganisatie, wordt er vaak een Sociaal Plan opgesteld. Ga hier niet klakkeloos in mee, maar lees deze goed door en laat hem eventueel controleren door een arbeidsjurist.

5.    Hou rekening met het opzegtermijn

Het is niet mogelijk om u direct op straat te zetten. Er is altijd sprake van een wettelijk opzegtermijn. De duur van dit termijn is afhankelijk van de lengte van uw dienstverband. Zolang de termijn die vermeld staat in de overeenkomst nog loopt, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Zorg er daarom altijd voor dat alle data klopt.

6.    Let op de punten die ontbreken

Soms wordt niet alles in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Lees daarom altijd ook tussen de regels door. Wat is er niet in de overeenkomst opgenomen wat wel voor jou van belang zou kunnen zijn?

7.    Vergoeding juridische kosten

Het kan slim zijn om een arbeidsjurist in te schakelen. Dit kost uiteraard wel geld. Zorg er daarom voor dat de kosten voor juridische hulp opgenomen worden in de vaststellingsovereenkomst. Dan is dit voor rekening van de werkgever.

8.    Bewaar alle officiële documenten

Bewaar vanaf de eerste vaststellingsovereenkomst alle documenten zorgvuldig. Als er sprake is van dwaling of verkeerd handelen van de werkgever, is dit eenvoudiger te bewijzen aan de rechter. Zo staat u sterker in uw schoenen.

9.    Bekijk of u recht heeft op een hogere ontslagvergoeding

In sommige gevallen kunt u recht hebben op een hogere ontslagvergoeding. Ga daarom niet direct akkoord met het voorstel, maar bekijk wat uw rechten zijn. Een arbeidsjurist kan u daarbij helpen.

10. Schakel juridische hulp in

Dit is misschien wel de belangrijkste tip die wij kunnen geven: schakel altijd deskundige hulp in! Zelf heeft u altijd minder grip op de zaak, niet alleen door emoties maar ook door een gebrek aan kennis voor de wetgeving. Daarnaast zijn arbeidsjuristen opgeleid om te onderhandelen. Zij kunnen dan ook altijd de beste deal voor u in de wacht slepen.