UWV en een vaststellingsovereenkomst

De meeste mensen die ontslagen worden komen bij het UWV terecht. Het UWV controleert alle ontslagprocedures en bekijkt of mensen recht hebben op een WW-uitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang deze maximaal mag duren. UWV regelt alle werknemersuitkeringen. Als u wordt ontslagen heeft u in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering. Enkel bij een incorrecte vaststellingsovereenkomst, speciale situaties of ontslag door de werknemer kan het recht op een WW-uitkering komen te  vervallen.

Zelf aanvragen

Sommige mensen zijn in de veronderstelling dat zij automatisch een WW-uitkering ontvangen als ze ontslagen worden. Dit is echter niet het geval. Het is uw verantwoordelijkheid om deze zelf aan te vragen. Als u dit niet doet, heeft u ook geen recht op een uitkering. Zodra uw aanvraag door het UWV wordt ontvangen, zal deze de aanvraag beoordelen op een aantal criteria. Als er een vaststellingsovereenkomst is getekend, moet u deze samen met de rest van de gegevens opsturen naar het UWV. Deze nemen ze mee in de beoordeling.

Wat houdt deze controle door het UWV in?

Het UWV krijgt jaarlijks duizenden aanvragen voor een WW-uitkering. Veel mensen hebben hier daadwerkelijk recht op, anderen helaas niet. Het is aan hun de taak om deze mensen er tussenuit te halen. Allereerst is het belangrijk voor het UWV om te weten of u zelf ontslag heeft genomen of deze hebt gekregen. Als u zelf ontslag heeft genomen, dan zal u in de meeste gevallen direct geen recht meer hebben op een WW-uitkering. Daarnaast controleert het UWV altijd of u daadwerkelijk ontslag heeft gekregen of dat het toch niet zelf genomen is. Ook het opzegtermijn van belang. Is deze wel nageleefd?

In sommige gevallen is het UWV verplicht om uw gehele ontslagsituatie na te trekken. Dit komt vooral voor als enkele gegevens toch niet blijken te kloppen. Dan moeten ze alles van A tot B controleren. Zorg er daarom voor dat u alle gegevens naar de waarheid invult.

Vaststellingsovereenkomst getekend… wat nu?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst getekend? Dan behoud u in de meeste gevallen gewoon uw recht op WW. In sommige gevallen is de vaststellingsovereenkomst echter incorrect en vervalt u recht. Daarom is het verstandig om, voordat u een handtekening zet, eerst in gesprek te gaan met een jurist. Deze kan met u meekijken en bepalen of de vaststellingsovereenkomst WW-proof is.

Juiste data

De juiste data is van essentieel belang voor een correcte vaststellingsovereenkomst. Een WW-uitkering gaat namelijk pas in als de ontslagperiode is ingegaan. Als de data verkeerd vermeldt staat, kan dit van invloed zijn op uw uitkering. Als hierbij bijvoorbeeld staat aangegeven dat u pas 1 september uit dienst treedt, krijgt u tot die tijd geen uitkering. Als u ondertussen al 2 maanden zonder inkomen zit kan dit een zeer vervelende situatie opleveren. De juiste data is daarom ontzettend belangrijk. Laat de vaststellingsovereenkomst dan ook altijd controleren door een jurist, zo weet je zeker dat alles klopt!