WW-uitkering en vaststellingsovereenkomst: waar heeft u recht op?

Help! Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen, maar heb ik dan nog wel recht op een WW-uitkering? Die vraag wordt dikwijls gesteld en is niet eenvoudig te beantwoorden. Of u na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst recht hebt op een WW-uitkering is van meerdere factoren afhankelijk. In de meeste gevallen heeft u gewoon recht op een uitkering. Dit is echter enkel het geval als er sprake is van een correcte vaststellingsovereenkomst. Het gebeurt helaas heel vaak dat de overeenkomsten incorrect zijn, in dat geval kan uw recht op een WW-uitkering vervallen.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Als u het recht op een WW-uitkering wilt behouden is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst aan enkele zaken voldoet. Op de eerste plaats moeten alle wettelijke richtlijnen in acht worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan het wettelijke opzegtermijn. Deze moet ook in de vaststellingsovereenkomst opgenomen worden. Daarnaast moet het initiatief altijd van de werkgever komen. Het is niet mogelijk om als werknemer een vaststellingsovereenkomst op te stellen en zelf ontslag te nemen. Ook mag het ontslag niet in verband houden met een dringende ontslagreden die door de werknemer zelf is veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan diefstal of structureel niet op komen dagen op het werk.

De bovenstaande 3 factoren zijn van essentieel belang om te bepalen of u nog recht heeft op een WW-uitkering. Het belang van die 3 factoren lichten we hieronder nog even kort toe.

  • De noodzaak van het opnemen van een opzegtermijn: het klinkt misschien een beetje gek dat dit van belang is voor de vaststellingsovereenkomst, maar het is belangrijker dan je zou denken. Je kan pas na het verlopen van de opzegtermijn een WW-uitkering aanvragen. Daarom is het van belang dat dit termijn in de overeenkomst vermeldt wordt. Zo zit u nooit een lange tijd zonder salaris. Als dit niet in de overeenkomst opgenomen wordt, kan u de uitkering enkel aanvragen op basis van de wettelijke richtlijnen. Zo heeft iemand die zeer lang in dienst is geweest soms recht op twee tot drie maanden opzegtermijn. In die periode kan u dus geen WW aanvragen, zelfs als u allang uit dienst bent getreden.
  • Dringende ontslagreden: in sommige gevallen is een werkgever genoodzaakt om een personeelslid te ontslaan. Dit kan voorkomen bij fraude, geweld of andere ernstige misdragingen. In dat geval staat de werkgever in zijn recht en wordt de werknemer ook nooit tegemoet gekomen. Zij hebben geen recht op een WW-uitkering.
  • Initiatief van de werkgever: als de werkgever zelf ontslag neemt, heeft deze nooit recht op een WW-uitkering. Denk daarom goed na voordat u uw ontslag indient. U kunt waardevolle uitkeringen mislopen.

Wie bepaalt of u recht heeft op een WW-uitkering?

Wij kunnen een aardige inschatting maken van uw recht op een uitkering, maar dit wordt uiteindelijk natuurlijk bepaald door het UWV. Zij nemen uw situatie in behandeling en bekijken of uw vaststellingsovereenkomst WW-proof is. Heeft u uw rechten op een WW-uitkering niet verspilt door een handtekening te zetten? Als dit allemaal in orde is, bent u gemachtigd om een uitkering aan te vragen. Wij staan u graag bij in dit hele proces.

Recht op een transitievergoeding?

In sommige gevallen heb je als werknemer recht op een transitievergoeding. Dit is voornamelijk als je langer dan twee jaar in dienst bent. De transitievergoeding kan worden gebruikt om u te laten herscholen of extra cursussen te volgen. Dit is echter niet verplicht. De WW-uitkering staat hier los van. Dit moet u wel zelf aanvragen, u ontvangt dit niet automatisch na ontslag.

Ziek tijdens het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst

Heeft u de vaststellingsovereenkomst getekend in de ziektewet? Dan heeft u niet altijd meer recht op een WW-uitkering. Dit hangt van verschillende factoren af. Wij beoordelen graag samen met u de situatie en bekijken wat uw rechten zijn en of u nog meer uit het ontslag kan halen.