Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijk document waarin alle afspraken worden vastgelegd die tussen twee of meerdere partijen zijn gemaakt. Door middel van een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst , worden conflicten zoveel mogelijk voorkomen. Dit document wordt ook wel eens gebruikt om eerdere conflicten en geschillen op te lossen. Als de partijen er niet uit komen, kunnen zij dit via de rechter oplossen. Vaak is dit echter niet de beste oplossing. Een juridisch proces kost veel tijd en geld en biedt meestal (te) weinig voordelen. Daarom is het verstandig om eerst zelf een oplossing te vinden en deze vast te leggen in een overeenkomst.

Een vaststellingsovereenkomst wordt in meerdere rechtsgebieden toegepast. In dit artikel besteden we enkel aandacht aan de overeenkomsten die betrekking hebben tot het arbeidsrecht. Deze wordt dikwijls gebruikt bij ontslagzaken. Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In een ontslagperiode krijgen werknemers te maken met heel veel verschillende emoties. Misschien voelen ze zich verraden, boos, verdrietig of zelfs opgelucht. Al die emoties spelen een belangrijke rol en geeft ze het gevoel dat ze dit zo snel mogelijk willen oplossen. Doe dit echter niet! Maak nooit overhaaste beslissingen en laat u altijd goed voorlichten. Het is belangrijk om eerst inzicht te krijgen in uw rechten en plichten en de informatie goed door te nemen, zeker als er al een vaststellingsovereenkomst is gepresenteerd.

Wij kunnen u adviseren in deze moeilijke periode. Samen met u nemen we de vaststellingsovereenkomst door en leggen we uit waar u recht op hebt en of er meer uit uw ontslag is te halen. Daarnaast geven we meer uitleg over de mogelijkheid van een WW-uitkering, hoe het zit met het relatie- en concurrentiebeding en niet-uitbetaalde vakantiedagen.

Rechten en plichten té onduidelijk voor werknemers

U krijgt uiteraard niet dagelijks met een vaststellingsovereenkomst te maken. In de praktijk zien we dan ook regelmatig dat werknemers helemaal niet weten wat hun plichten en rechten zijn. Ze weten ook niet hoe ze het beste uit hun ontslag kunnen halen. Emoties eisen hun tol en de prijs die ze dan moeten betalen is niet mals. Die onduidelijkheid onder de werknemers zorgt er regelmatig voor dat mensen tekenen voor dingen waar ze het niet mee eens zijn.

Daarom zijn wij er voor u. Wij helpen u graag bij het controleren van het document en bespreken met u de verschillende opties. Zo weet u precies of het verstandig is om te tekenen of dat er andere mogelijkheden bekeken moeten worden.

Welke zaken moeten er opgenomen worden in een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn wettelijke richtlijnen met betrekking tot een vaststellingsovereenkomst. Een werkgever mag dus niet zomaar een document overhandigen. Deze moet aan enkele eisen voldoen, anders kan deze nietig verklaard worden. Zo moeten de gegevens van beide partijen in de overeenkomst opgenomen worden. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens, maar ook de functie van de medewerker en de datum van indiensttreding. Niet alleen op persoonlijk vlak moet dus de juiste gegevens opgenomen worden, maar ook op zakelijk gebied. Dit geldt ook voor de werkgever. Hij moet duidelijk aangeven wat zijn taak binnen het bedrijf is.

In de vaststellingsovereenkomst worden verder ook nog andere zaken behandeld. Denk bijvoorbeeld aan eigendommen van de zaak die op de laatste werkdag ingeleverd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld een telefoon, laptop, maar ook zelfs een auto van de zaak zijn. Als dit niet in de overeenkomst wordt genoemd, staat de werkgever minder sterk in zijn recht als u als werknemer deze spullen niet inlevert.

Naast de standaard gegevens en de eigendommen die weer ingeleverd moeten worden, is het ook belangrijk dat er andere zaken in de overeenkomst worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid vakantiedagen die nog open staan (worden deze uitbetaald?), is er sprake van relatie- of concurrentiebeding of kan je straks spreken van vrijstelling van werk? Al deze zaken zijn van belang voor u als werknemer. Let er daarom goed op dat deze opgenomen worden en of u echt alles uit het ontslag kan halen.

Een vaststellingsovereenkomst is gunstig voor werknemer én werkgever

Werkgevers zitten meestal niet te wachten op een slopende ontslagprocedure. Zij mogen een werknemer niet zomaar ontslaan. Daar moeten ze een goede reden voor geven. Bovendien heeft de werknemer ook recht op een vergoeding bij plotseling ontslag. Als het niet mogelijk is om een ontslag met wederzijds goedkeuren te sluiten, zal het ontslag via de kantonrechter of het UWV lopen. Dit kost veel tijd en geld. Daarnaast zijn zij in staat om het ontslag teniet te doen. Dat wil de werkgever uiteraard voorkomen.

Als de werkgever en werknemer samen tot een overeenkomst komen, hoeft deze ontslagprocedure niet in werking gezet te worden. Dat is dan ook voordelig voor beide partijen. Als werknemer kan je vaak veel uit je ontslag halen en de werkgever wordt veel problemen bespaard.

Bedenktijd

Heeft u onverhoopt toch een overeenkomst getekend, zonder deze nauwkeurig gecontroleerd te hebben? Geen paniek! Als werknemer heb je altijd recht op minimaal 2 weken bedenktijd. Gedurende deze periode heeft u voldoende tijd om terug te komen op de beslissing.

In de vaststellingsovereenkomst wordt altijd aangegeven hoe lang de bedenktijd is. Staat dit niet aangegeven? Dan heeft u in totaal 3 weken de tijd om zich te bedenken.

Heb ik recht op een transitievergoeding?


Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om een zogenaamde transitievergoeding te ontvangen. Dit is een vergoeding die wordt gebruikt om werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen. Zij kunnen de vergoeding gebruiken voor herscholing of cursussen om zo sneller terug op de arbeidsmarkt te komen. Het is echter niet verplicht om de vergoeding hiervoor te gebruiken. Niet iedereen heeft recht op een transitievergoeding. Als u korter dan twee jaar werkzaam bent in deze branche, op staande voet wordt ontslagen of zelf ontslag neemt, hoeft de werkgever u geen transitievergoeding te bieden. Geldt het bovenstaande niet voor u? Dan heeft u in de meeste gevallen wel recht op deze vergoeding.

Laat u goed informeren

Een ontslag is altijd een onzekere en moeilijke periode in het leven. Toch komen hier jaarlijks veel mensen voor te staan. Hierbij maakt het niet uit of je enkele jaren in dienst bent of al bijna met pensioen gaat, de klap komt altijd even hard aan. Gelukkig zijn er wel enkele regels verbonden aan een ontslag. Hierdoor kunnen werkgevers hun personeel niet zomaar op straat zetten, zeker als hier verder eigenlijk geen reden toe is. Dankzij een vaststellingsovereenkomst kunt u altijd alles uit het ontslag halen. Het is wel belangrijk dat u uzelf goed laat informeren. Wat zijn uw plichten en rechten? Wat moet er worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst? Waar heeft u recht op? Kunt u nog strijden voor extra’s? Al deze vragen zullen ongetwijfeld door uw hoofd spoken.

Het is niet gek als u het antwoord op die vragen niet weet. Daar zijn wij als professionals voor. Wij informeren u over de correctheid van de vaststellingsovereenkomst en leggen uit waar nog ‘wat te halen valt’. Dit is niet alleen gunstig voor u, maar ook voor uw werkgever. Een incorrect opgestelde overeenkomst kan immers heel veel conflicten veroorzaken. Dat is voor beide partijen niet wenselijk.