Hoe belangrijk is het opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst?

In iedere arbeidsovereenkomst staat een zogenaamd opzegtermijn. Als een werkgever of werknemer het arbeidsovereenkomst vroegtijdig wilt beëindigen, kunnen zij niet plotseling vertrekken. Zolang de opzegtermijn actief is, zijn zij verplicht om loon door te betalen en worden er nog steeds vakantiedagen opgebouwd. Als werknemer bent u uiteraard ook gewoon verplicht om in deze periode te blijven werken. De tijd tussen het kenbaar maken van het ontslag en de definitieve laatste werkdag wordt het opzegtermijn genoemd. Deze tijd is gunstig voor de werknemer, omdat deze bij een plotseling ontslag nog even de tijd heeft om een nieuwe baan te zoeken. Andersom natuurlijk ook. Als een werknemer plotseling besluit te vertrekken, heeft de werkgever ook nog extra tijd om een vervanger te zoeken. Het opzegtermijn is daarom heel belangrijk. Dit geldt ook voor de data die vermeldt wordt in de vaststellingsovereenkomst.

Opzegtermijn en vaststellingsovereenkomst

Om een ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV te voorkomen, is het altijd verstandig om eerst via onderhandelingen gezamenlijk tot de juiste beslissing te komen. Samen met uw werkgever kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Hierin staan alle belangrijke afspraken opgenomen, zodat daar geen conflicten over kunnen ontstaan in de toekomst. Naast de belangrijkste afspraken en persoonlijke gegevens, speelt ook de opzegtermijn een belangrijke rol. Deze moet dan ook genoemd worden in de overeenkomst.

Het UWV houdt de wettelijke opzegtermijn aan

Er is wettelijk vastgelegd op hoeveel opzegtermijn je recht hebt. Dit mag niet zomaar door de werkgever of werknemer gebroken worden, mits er goede afspraken zijn gemaakt. De wettelijke opzegtermijn wordt op basis van het aantal gewerkte jaren bepaald. Als u korter dan 5 jaar in dienst bent geweest, heeft u altijd recht op een opzegtermijn van 1 maand. Tussen de 5 en 10 jaar is dit termijn al 2 maanden en bij 10 tot 15 jaar heeft u recht op 3 maanden. Bent u nog langer dan dat in dienst geweest? Dan heeft u maximaal recht op 4 maanden opzegtermijn.

Natuurlijk zijn er ook genoeg werknemers die helemaal geen trek hebben in 3 of 4 maanden opzegtermijn. Zij kunnen in overleg met de werkgever een nieuw opzegtermijn opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Hou er wel rekening mee dat deze data ook echt klopt in de overeenkomst. Anders houdt het UWV de wettelijke opzegtermijn aan en kan het zijn dat u enkele maanden zonder inkomen zit.

Hogere ontslagvergoeding

Soms kiezen werknemers ervoor om een hogere ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Met dit bedrag kunnen ze eventueel de maanden zonder salaris overbruggen. Het is aan u of u hiermee akkoord gaat. Dit bent u niet verplicht.

Advies van een arbeidsjurist

Het is van essentieel belang dat de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is. Als leek is dit moeilijk te beoordelen. Vraag daarom altijd om advies aan een arbeidsjurist. Deze kan de overeenkomt direct beoordelen en eventueel advies geven om meer uit uw ontslag te halen.