Vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie

Als een bedrijf wil reorganiseren, blijft er soms weinig plek over voor het personeel. Daarom moeten sommige werknemers ontslagen worden. Dat is een moeilijke taak voor de werkgever en komt meestal heel hard aan bij de werknemer. Zeker als u al zeer lang in dienst bent bij dit bedrijf kan dit ontzettend lastig zijn. Plotseling krijgt u een vaststellingsovereenkomst onder de neus geschoven. Laat u dan niet leiden door emoties en bekijk de verschillende mogelijkheden. Waar heeft u precies recht op? Hoe kunt u het meeste uit uw ontslag halen?

Waarom reorganiseren?

Vaak heerst er veel onbegrip als een bedrijf besluit te reorganiseren. Dit kan namelijk verschillende redenen hebben. Meestal vindt een reorganisatie plaats als het financieel slecht gaat met het bedrijf. Dit hoeft echter niet direct zo te zijn. Soms veranderen de werkzaamheden of krijgt het bedrijf een andere functie. In dat geval vervallen een aantal banen, omdat die simpelweg niet meer bij het bedrijf aansluiten.

De taak van het UWV bij reorganisatie

Als een werkgever meerdere werknemers wilt ontslaan onder het mom van reorganisatie, zal hij hier toestemming voor moeten vragen bij het UWV. Deze ontslagvergunningen kunnen niet door de kantonrechter geleverd worden. Het UWV controleert de aanvragen en bekijkt of de werkgever er alles aan gedaan heeft om de banen te behouden en of ontslag echt noodzakelijk is. Daarnaast moet de reden van het ontslag voldoende onderbouwd worden. Een werkgever mag immers niet zomaar zijn personeel ontslaan, hier moet een gegronde reden voor zijn. Zo probeert het UWV het aantal werkelozen in ons land te beperken.

Recht op ontslagvergoeding?

Als u langer dan twee jaar in dienst bent geweest, heeft u altijd recht op een ontslagvergoeding. Als er door financiële problemen meerdere werknemers ontslagen worden, kan er ook gekozen worden voor het opstellen van een Sociaal Plan. Dit is alleen van toepassing als er meer dan 20 werknemers ontslagen worden. Gunstig voor de werknemers, want bet afgesproken bedrag in een Sociaal Plan ligt vaak veel hoger dan een ‘gewone’ ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij reorganisatie

In de praktijk zien we dat veel werknemers een vaststellingsovereenkomst tekenen bij reorganisatie. Als het UWV akkoord gaat met de ontslagaanvragen, heeft het meestal weinig zin om hier nog tegenin te gaan. Meestal is het dan verstandiger om duidelijke afspraken te maken en zo nog het beste uit uw ontslag te halen. In sommige gevallen voldoet de werkgever niet aan de ontslageisen en zijn onderhandelingen met de werkgever mogelijk. Wij raden aan om dan juridische hulp in te schakelen.

Als de werkgever en werknemer het onderling willen regelen, krijgt u meestal te maken met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle gemaakte afspraken opgenomen, zodat er geen conflicten in de toekomst kunnen ontstaan.

Schakel ontslagspecialisten in

Als u te maken krijgt met ontslag door reorganisatie, kan het verstandig zijn om een ontslagspecialist in te schakelen. Zij kunnen precies vertellen of de werkgever zich aan de wettelijke eisen houdt en waar u precies recht op heeft. Ook het voeren van onderhandelingen met de werkgever kunnen zij op zich nemen. Dat scheelt u een hoop stress en emoties.