Hoe hoog is de ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst beslaat natuurlijk meer dan enkel het financiële aspect. Toch is dat voor veel werknemers wel het belangrijkste gedeelte van de overeenkomst. “Op hoeveel ontslagvergoeding/transitievergoeding heb ik recht?” Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Logisch ook, want u wilt uit financieel oogpunt gewoon weten waar u aan toe bent.

Gelden die u in ieder geval dient te ontvangen

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die door zowel de werkgever als werknemer zijn gemaakt. Er zijn ook enkele dingen die hierbij vanzelfsprekend zijn, maar waarbij het toch belangrijk is om deze voor de zekerheid op te nemen. Zo zijn er gelden die u sowieso dient te ontvangen. Zo moet de werkgever uw salaris doorbetalen zolang de arbeidsovereenkomst geldig is, dit geldt ook voor vakantiegeld en een eventuele 13e maand. Daarnaast mag de werknemer gewoon gebruik blijven maken van een bedrijfsauto, telefoon of laptop als deze nog steeds in dienst is. Het klinkt vanzelfsprekend, maar vergeet niet om dit op te nemen. Zo voorkomt u conflicten in de toekomst.

Heeft u niet alle vakantiedagen opgenomen voor het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan dienen deze uitbetaald te worden. U kunt er ook voor kiezen om vroegtijdig te stoppen met werken, terwijl de arbeidsovereenkomst door loopt. Zo maakt u de vakantiedagen op en kunt u bijvoorbeeld eerder aan de slag bij een andere baan. Als dit niet voor u van toepassing is, is het belangrijk dat de hoeveelheid openstaande vakantiedagen in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Zo kunnen er nooit discussies ontstaan over het bedrag dat nog uitbetaald moet worden.

Opzegtermijn vaststellen

U heeft wettelijk gezien altijd recht op minimaal 1 maand opzegtermijn. Als u langer in dienst bent, kan dit tot maximaal 4 maanden uitgebreid worden. Het UWV houdt altijd rekening met de wettelijke opzegtermijn, mits dit anders is aangegeven in de vaststellingsovereenkomst. Let er daarom goed op dat de data correct is ingevuld. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om slechts van één maand opzegtermijn te genieten en vervolgens een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden heeft, kan het voorkomen dat u twee maanden zonder salaris zit. Het UWV weet immers niet dat u al twee maanden zonder inkomen zit, die gaan uit van de wettelijke opzegtermijn.

Hoogte ontslagvergoeding

Als u langer dan twee jaar in dienst bent geweest, heeft u wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding is bij de wet vastgelegd. Dit is echter een minimaal bedrag. Soms is het mogelijk om hierover te onderhandelen met de werkgever. Het bedrag dat uiteindelijk wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst is bindend. Dit kan dan ook hoger zijn dan de minimale wettelijke eis. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van uw leeftijd, de lengte van het dienstverband en uiteraard uw salaris.

Hogere ontslagvergoeding

In sommige gevallen heeft u recht op een hogere ontslagvergoeding dan de minimale eis. Dit kan in de volgende 2 gevallen mogelijk zijn:

  1. Sociaal Plan. Het komt vaak voor dat werknemers een hogere ontslagvergoeding krijgen aangeboden als dit volgens het Sociaal Plan wordt geregeld. Dit gebeurt regelmatig bij de reorganisatie van het bedrijf, waarbij meer dan 20 werknemers uit dienst worden gezet.
  2. Verwijtbaar gedrag werkgever of ongegronde redenen. Het is voor een werkgever niet mogelijk om een personeelslid zomaar te ontslaan. Hier moet hij een gegronde reden voor hebben. Als die er niet is of als er sprake is van verwijtbaar gedrag, kan de werknemer recht hebben op een hogere ontslagvergoeding. Meestal gaat de werkgever eerder akkoord met een hogere ontslagvergoeding dan dat deze zich zal verantwoorden voor de rechter of het UWV. In het geval van verwijtbaar gedrag spreken we van een ‘billijke vergoeding’.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw ontslagvergoeding? Schakel dan juridische hulp bij ontslag in. Wij kunnen u helpen om alles uit uw ontslag te halen en onderhandelen graag met uw werkgever over de hoogte van de vergoeding.