Vakantiedagen en vaststellingsovereenkomst

Heeft u te maken met een vaststellingsovereenkomst bij ontslag? Dan voelt u zich waarschijnlijk heel onzeker over een aantal zaken. Zo zijn veel werknemers niet op de hoogte van hun rechten. Worden uw openstaande vakantiedagen bijvoorbeeld wel of niet uitbetaald? Wat zegt de wet hier eigenlijk over?

Vakantiedagen inzetten of uitbetalen

Laten we eerst voorop stellen dat u altijd recht heeft op uw vakantiedagen. Deze heeft u gedurende uw dienstverband opgebouwd en deze mogen niet zomaar nietig verklaard worden. Meestal komt u zelf voor de keuze te staan om de vakantiedagen nog te benutten of te laten uitbetalen door de werkgever. Het belastingtarief wijkt wel af van het reguliere loon als de vakantiedagen worden uitbetaald.

Wanneer het ontslag met een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld, kunnen er soms andere afspraken gemaakt worden. Als de werknemer ontzettend veel vakantiedagen heeft staan, zal deze vaak proberen om onder betaling uit te komen. Dan hebben ze liever dat die dagen benut worden, omdat het ze dan minder geld kost. Ze zijn echter verplicht om deze betaling te verrichten als u dat wilt, dus laat u niet overhalen als dat niet uw wens is.

Als de werkgever eigenlijk geen behoefte heeft aan uitbetalen van de vakantiedagen saldo en de werknemer ook wel vrij wilt, kan er voor gekozen worden om de vakantiedagen binnen de opzegtermijn op te nemen. Zo wordt u gewoon doorbetaald, maar hoeft u niet meer te komen werken. Voor zover dit niet gebeurt of als het saldo niet helemaal opraakt, zal er uitgekeerd moeten worden.

Vrijstelling van werk

In veel gevallen wordt er gekozen voor een vrijstelling van het werk. De werknemer hoeft dan niet meer te werken, maar het salaris blijft wel behouden tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dit kan interessant zijn als de werknemer graag van een vrije periode geniet of door spanning liever niet meer komt werken.

Als de werknemer helemaal geen behoefte heeft aan een vrijstelling van het werk en de werkgever toch de werkzaamheden ontneem, is het belangrijk om niet in te stemmen met het vervallen van de vakantiedagen. U staat hiermee in uw recht. Stuit u op conflicten die betrekking hebben tot het uitbetalen of juist niet uitbetalen van de vakantiedagen? Neem dan contact met ons op.